Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS)

Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS)

Studentforeningen ble grunnlagt i 1936 og er i dag en av landets aller mest aktive og pulserende studentforeninger med en rekke undergrupper.

Allerede fire dager etter åpningen av Norges Handelshøyskole ble det etablert et studentutvalg, og kun en uke etter ble "Norges Handelshøyskoles Studentforening" stiftet. Aktiviteten i studentforeningen skjøt imidlertid fart da høyskolen flyttet inn i de nye bygningene, med studentlokaler i kjelleren. Flere av de i dag kjente undergruppene ble startet opp i perioden etter innflyttingen: magasinet K7, Direksjonsmusikken, Fotoklubben, Fagutvalget, Kulturutvalget og forløperen til det som i dag heter Næringslivsutvalget.

I dag er NHHS en inkluderende studentforening som favner om alles interesser - spennvidden er stor og tilbudet rikt. Alt engasjementet er basert på frivillig innsats fra studentene ved NHH. Mellom 1200 og 1800 studenter er til en hver tid aktive i foreningen.

Underutvalg

Backline Foto NHHS
Grafisk NHHS Hytteutvalget
International Committee it.gruppen
K7 Bulletin K7 Minutter
Klubb og Kulturutvalget Markedsgruppen
MEBA NHH Aid
NHHI NHHS Consulting
Næringslivutvalget Profileringsutvalget
Regnskapsgruppen Studentpolitisk Utvalg NHHS
Studentutvalget ved NHH Stafkom
Teknisk gruppe Økonomiformidlingen

 

Prosjektsorganisasjoner

UKEN i Bergen
SL Bergen Challenge
NHH Symposiet

 

Hvem kan være med?

Studenter ved Norges Handelshøyskole.

E-post

Besøksadresse

Helleveien 30, 5045 Bergen

Nettside