K7 Bulletin

K7Bulletin er en uavhengig studentavis som utgis på de fleste lærestedene i Bergen, laget for og av NHH-studentene

K7 bulletin kommer ut seks til syv ganger i semesteret, som regel hver andre uke. K7Bulletin har et opplag på 5000 og blir distribuert både på NHH og ved de fleste utdanningsinstitusjoner i Bergen. I tillegg kan man lese "Bulle" på nett.

Avisen har vært utgitt ved NHH siden april 1964. Etter to numre fikk avisen navnet K7 etter en konkurranse, som en forkortelse for K. Syvertsen, høyskolens fiktive evighetsstudent.

I følge statuttene skal K7 Bulletin «utgi studentavis for NHH» og «trykke saker som er av allmenninteresse for studenter ved NHH». Avisen er også forpliktet til å følge VærVarsom-plakaten, noe som innebærer at redaksjonen retter oss etter generelle journalistiske prinsipper.

Hvem kan være med?

Studenter ved NHH.

Besøksadresse

Helleveien 30, 5045 Bergen

Sosiale medier