Studenttorget 2020! 

Bergens studentorganisasjoner gir deg informasjon og underholdning fra Kvarteret. Årets studenttorg blir heldigitalt. 

Les mer

Finn organisasjoner

Logo til Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS)

Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS)

Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS) er en studentforening ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB. Studentene som jobber i BAMS ønsker å promotere akuttmedisin som fagfelt. De mener at det er for lite akuttmedisin i lærerplanen til medisinstudentene, og at studentene også mener de får for lite praktisk trening på dette feltet. Dette ønsker BAMS å gjøre noe med. Les mer
Logo til BUNNSOLID - Linjeforeningen for Undervannsteknologi og Havteknologi ved HVL

BUNNSOLID - Linjeforeningen for Undervannsteknologi og Havteknologi ved HVL

Linjeforeningen for studenter på Undervannsteknologi – drift og vedlikehold og Havteknologi, ved Høgskulen på Vestlandet. Linjeforeningen skal være bindeleddet mellom studenter, skole og næringsliv, og et møtefora og kontaktpunkt for studentene ved Undervannsteknologi/Havteknologi og bransjen. Les mer
Alle organisasjoner

For studentorganisasjoner