Støtteordninger

Støtteordninger for kulturarbeidere og arrangører.

Kulturstyret i Bergen (KS)

Kulturstyret i Bergen bevilger årlig om lag en million kroner til studentkulturen i Bergen. Støtteordningene omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte. Kulturstyret er også et kompetanseorgan som arrangerer jevnlige kurs, og som kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner. De kan også tilby kontorer og øvingsrom.

Bergen Kommune

Bergen Kommune gir tilskudd til amatører, organisasjoner og frivillig. Arrangementstøtte har til formål å sikre Bergens befolkning tilgang til et bredt utvalg av kunstneriske uttrykk og arrangementer.

Tilskuddsordningen er todelt:

 • Støtte til profesjonelle bydekkende ikke-kommersielle arrangementer - med høy kunstnerisk kvalitet. Behandles av Seksjon for kunst og kultur.
 • Støtte til amatørbaserte eller bydels- og lokale arrangementer - som bidrar til gode miljø og bredt engasjement. Behandles av bydelskulturkontorene.

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

 • Utøvernes faglige kvalifikasjoner og kompetanse.
 • Arrangementets kunstneriske målsetninger, nivå og innhold.
 • Arrangementets publikumspotensiale.
 • Balansert budsjett og planer for markedsføring.
 • Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune.

Søknadsfrist er senest én måned før arrangementet skal finne sted.

Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen skal sammen med andre ordninger legge til rette for og utvikle et mangfold av norsk rytmisk musikk. Formålet for Musikkutstyrsordningen er å sikre tilgang til øvingslokaler over hele landet og gode tekniske vilkår for fremføring.

Her kan du søke støtte til:

 • Teknisk utstyr til øvingslokale.
 • Fremføringsutstyr.
 • Ombygging av øvingslokale.
 • Forbedring av konsertlokale.
 • Musikkbinge.

Løpende søknadsfrist.

Musikkens Studieforbund

Musikkens studieforbund er voksenopplæringsarenaen for det frivillige musikklivet i Norge og gir støtte til bl.a kurs. Tilknyttet Voksenopplæringsforbundet. Kriteriene for støtte til Voksenopplæring er at medlemmene i bandet er over 14 år. Normal utbetaling er mellom 5 000 - 8 000 i året. Forutsetter medlemsskap i bandORG, AKKS eller Musikk i Skolen.

Frifond

Frifond er en støtteordning for lokal og frivillig kulturaktivitet i demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner og -grupper. Eksempler på aktivitet: Frifond musikk gir støtte til band, kor, sanggrupper, og konserter. Det gis ikke tilskudd til prosjekter som allerede er gjennomført. Det er et vilkår for støtte at barn og unge under 26 år er deltakere i aktiviteten.

Fond for utøvende kunstnere

Fond for utøvende kunstnere sine midler er øremerket honorar til de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Utøverene må bo og hovedsaklig ha sitt virke i Norge.

Fondets støtteordninger:

 • Innspilling av fonogram.
 • Prosjektstøtte.
 • Reisestøtte.
 • Kurs-/seminarvirksomhet (arrangering).
 • Stipend for etterutdanning.
 • Orkester-/korpsstipend.
 • Stønad.

Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak og fordeles til beste for rettighethavere innenfor musikk, scene og film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. De økonomiske rammene for ordningen fastsettes av Stortinget hvert år gjennom budsjettvedtaket.

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd sin ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon og å styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere, særlig innen pop og rock.

Målgruppen er profesjonelle utøvere, band og artister som allerede har markert seg regionalt, nasjonalt eller internasjonalt innen pop, rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk samt alle undersjangere, blues og visesang.  Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne. Tiltak med talentutvikling innen pop og rock som målsetning kan også søke.

Brak

Brak er et kompetansesenter for alle som driver med musikk i Vestland. De fungerer som en døråpner, veileder og bindeledd som løfter alle aktører innen musikkfeltet til neste nivå. Noen problemstillinger og tema Brak har hjulpet medlemmer med:
– Søknadsveileding
– Gjennomlesning av kontrakter
– Hjelp til å opprette selskap
– Hjelp til utfylling av selvangivelsen
– Innspill til utarbeidelse av forretningsplan
– Hvordan man går fram for å gi ut egen musikk
– Kontaktinformasjon – Brak setter deg i kontakt med relevante aktører og fungerer som et kontaktpunkt
– Tips om øvingslokaler
– Bransjeoversikt
– Medlemsfordeler på hotell, leiebil, merch m.m

Alle som bor i Hordaland og Sogn og Fjordane og som driver med musikk, kan melde seg inn gratis. 

Visp

VISP er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst. VISP henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet og er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap.