Start en studentorganisasjon

Er dere en liten gjeng studenter med felles interesser eller mål? Eller har du engasjement for en sak du har lyst å jobbe mer med på frivillig basis? Har du et ønske om å bedre studentmiljøet i Bergen? Det er alle gode grunner til å starte en ny studentorganisasjon.

Før du starter din egen kan du ta en titt på StudentBergen for å se om det allerede eksisterer en tilsvarende organisasjon eller forening fra før.

Før du registrerer en studentorganisasjon...

- Bestem studentorganisasjonenes navn.
- Bestem studentorganisasjonenes formål.
- Skriv studentorganisasjonenes vedtekter. Brønnøysundregistrene har eksempler for vedtekter for foreninger.
- Finn styremedlemmer til studentorganisasjonen.
- Sett opp budsjett for semesteret, eventuelt hele skoleåret. Hos Sammen finner du økonomimaler til budsjett og regnskap for studentorganisasjoner.
- Inviter til stiftelsesmøte - her skal organisasjonenes vedtekter vedtas.

Registrering i Brønnøysundregisteret

Registrer studentorganisasjonen i Brønnøysundregisteret – da vil dere få et organisasjonsnummer dere kan bruke til å åpne bankkonto. Følg tipsene for registrering.

Registrering hos Velferdstinget Vest

Før du kan søke om økonomisk støttet må studentorganisasjonen registreres hos Kulturstyret. Kulturstyret er Velferdstinget i Bergen sitt utøvende organ for kulturpolitikk og gir økonomisk støtte til studentkulturen i Bergen. I søknadsreglementet til Kulturstyret finnes en totaloversikt over kravene for registrering. Når kravene er møtt sendes registreringsskjema inn. Når studentorganisasjonen er registrert kan dere søke om økonomiske midler fra Kulturstyret.

OBS! Om en allerede eksisterende studentorganisasjon ikke har søkt om økonomisk støtte de siste to årene, må en ny registreringssøknad sendes inn sammen med søknad om støtte.

Registrering hos StudentBergen

Gi studentorganisasjonen enda mer synlighet ved å registrere en profil her på StudentBergen.

Økonomi

Ved oppstart er det viktig med et solid budsjett for semesteret. Sammen har økonomimaler tilrettelagt for studentorganisasjoner. I tillegg til støtten fra Kulturstyret er det flere måter å få inntekter på som studentorganisasjon.

Videre hjelpsom informasjon

Sammen sitt Studentliv tilbyr kurs og rådgiving til arbeid med og drift av studentorganisasjoner. Tilbudet er gratis for alle studenter med verv. 

Frivillighet Norge har en Organisasjonshåndbok som inneholder grunnleggende innføring i organisasjonsdrift. Det kan være nyttig under oppstartsfasen. Altinn har en oversikt over hvordan starte og registrere en forening.

Kulturstyrets anbefalinger ved oppstart av en studentorganisasjon

Vi har spurt lederen av Kulturstyret om tips til studentorganisasjoner i oppstartsfasen. 
1.     Ha klart for dere hvem dere er og hva dere vil. Det kan være lurt å legge en plan for hva dere har lyst til å drive med i den første tiden. Hvilke aktiviteter en organisasjon driver med kan ofte endre seg etter hvert, men det er greit å legge en plan i begynnelsen.
2.     I tillegg kan det være lurt å snekre sammen vedtekter og interne regler tidlig. Her finnes det mange gode eksempler tilgjengelig på nettet som en kan tilpasse til sin egen organisasjon.
3.     Ha en god søknad! Søknaden bør inneholde en ryddig og oversiktlig presentasjon av hvem dere er og hva dere driver med. I tillegg har vi en rekke formelle krav til ting som må legges ved søknaden. Disse inkluderer blant annet budsjett, balanseregnskap, aktivitetsplan. Søknadsreglementet ligger på Kulturstyrets nettsider
4.     Det er alltid lurt å ha orden på økonomien. Rot og slurv kan ramme en ung organisasjon hardt, og i tillegg føre til at man får mindre støtte.
5.     Benytt dere av ressursene som finnes tilgjengelige for dere! På Kulturstyrets nettsider ligger det mye nyttig informasjon om søknadsprosessen. I tillegg har også Sammen flere gode tilbud og kurs til studenter og organisasjoner. Ikke vær redd for å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på! Kulturstyret kan kontaktes via mail: leder@kulturstyret.no og nestleder@kulturstyret.no.
6.     Og husk: for å lykkes med å starte og drifte en studentorganisasjon trenger man engasjement og innsatsvilje!