Drift av studentorganisasjon

Det er ikke bare å starte en studentorganisasjon – den skal også driftes på en god måte.

Endringer i styret – viderefør viktig kunnskap, tilganger og rettigheter til det nye styret etter endt årsmøte. Husk å oppdatere om styret i Brønnøysundregisteret, endre på hvem som kan disponere bankkontoen og gi tilgang/passord til sosiale medier og nettsider. 

Holde generalforsamling – generalforsamling er en form for et årsmøte eller medlemsmøte. Her skal alle medlemmer kunne være med på å bestemme hvordan studentorganisasjonen skal drives og hvem som skal sitte i styret. I vedtektene til organisasjonene skal det stå noe om hva generalforsamlinger må inneholde, når sakspapirer skal sendes ut og når selve generalforsamlingen skal avholdes.

Grafisk profil – for at studentorganisasjonene skal være mulig å kjenne igjen og profilere, kan det være lurt å bruke tid på en grafisk profil.

Ledelse – Ledere av en studentorganisasjon har ansvaret for å lede styret, se til at det arbeids mot organisasjonenes mål, passe på at medlemmer behandles bra, og oversikt over organisasjonenes overordnede drift. Sammen tilbyr kurs i Ledelse i studentorganisasjoner. Følg med på Sammen studentliv for oppdaterte kurs og informasjon. 

Lokaler – de fleste studieinstitusjonene vil la studenter kunne booke rom selv til møter og samlinger. Det Akademiske Kvarter leier ut rom til studentorganisasjoner og aktiviteter for studenter.

Markedsføring – for at potensielle nye medlemmer kan komme i kontakt med dere har profilarbeid, kommunikasjon og bruk av sosiale medier mye å si. Pass på at kontaktinformasjon, informasjon om studentorganisasjonen, arrangementer og hvem organisasjonene er for er oppdatert på nettsider og sosiale medier.

Rekruttering – vær tidlig ute med å planlegge rekruttering av nye studenter. Hvor mange studenter ønsker dere, og hvem ønsker dere inn i organisasjonen? StudentTorget som avholdes hvert høstsemester er en fin mulighet til å møte nye medlemmer. 

Styret – styremedlemmer har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen. Man har gjerne egne ansvarsområder innenfor sitt verv. Sammen og Kulturstyret tilbyr ulike kurs for studentorganisasjoner.

Økonomi – ha gode rutiner for budsjett og regnskap. Sammen tilbyr hjelp og assistanse rundt drift av studentorganisasjoner. Det er flere måter å få inntekter på som studentorganisasjon. Flere organisasjoner og bedrifter tilbyr økonomiske midler til foreninger og organisasjoner. Frifond og LNU har støtteordninger for organisasjoner, prosjekter og aktiviteter. Det er mulig å drive dugnadsarbeid. Se for eksempel til Dugnaden.no, bambusa.no og Dugnadsguiden.no for tips.

Studentorganisasjoner kan også ha egne inntektskilder, som for eksempel billettinntekter, salg av tjenester eller medlemskontingenter. Flere utdanningsinstitusjoner har ofte oppdrag som studentorganisasjoner kan ta. Det er også mulig å ha folkefinansiering.