NHH Aid

Studentene ved Norges Handelshøyskole sin humanitære organisasjon.

NHH Aid jobber på helårsbasis med å samle inn penger til et prosjekt i samarbeid med UNICEF og deres prosjekt Schools for Africa. Organisasjonen jobber samtidig målrettet for å skape holdningsbevissthet og å engasjere studentene ved NHH. Som organisasjon har NHH Aid 26 medarbeidere og mer enn 300 medlemmer fra Norges Handelshøyskole.

NHH Aid er et underutvalg i Norges Handelshøyskoles Studentforening. NHH Aid sitt viktigste prinsipp er at alle pengene som samles inn skal gå uavkortet til bistand. Dette betyr at alle donasjoner i sin helhet blir gitt videre til bistandsarbeid og at NHH Aid må finne andre måter å dekke driftskostnader og kostnader i forbindelse med informasjonsarbeid.

Videre skal NHH Aid være en pådriver for å finne nye og innovative måter å samle inn penger på. Her kan nevnes den årlige auksjonen under Internaften, samt prosjekter som NHH Aid-kalenderen, NHH Aid-kokeboken og monopolspillet «Kampen om NHHS».

Alle som jobber for NHH Aid jobber på dugnad. Organisasjonen er delt inn i forskjellige team som jobber målrettet for å finne måter å samle inn penger på eller drive informasjonsarbeid. I mange anledninger samarbeider også NHH Aid med andre underutvalg ved skolen om arrangementer. Karrieredagen «Karriere Med Mening» er for eksempel et samarbeid mellom NHH Aid og Næringslivsutvalget.

Hvem kan være med?

Studenter ved Norges Handelshøyskole.

Sosiale medier