Næringslivsutvalget ved NHH

Næringslivsutvalget ved NHH (NU) er et av de største underutvalgene i Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS).

NU har som sin fremste oppgave å være bindeleddet mellom Næringslivet og studentene ved NHH. NU arrangerer hvert år et stort antall bedriftspresentasjoner og ulike karrieredager der studentenes fremtidige karriere er i fokus.

Næringslivsutvalget bistår også næringslivet med å formidle informasjon og stillingsutlysninger fra bedrifter. Dette gjøres blant annet gjennom nyhetsbrev, egen jobbsøkerportal (www.jsportalen.no) og andre profileringskanaler på skolen.

Hvem kan være med?

Studenter ved NHH.

Annet

Telefon: +47 414 061 10