NHH-Symposiet

NHH-Symposiet

NHH-Symposiet er Nord-Europas største studentdrevende konferanse for arbeidslivet.

Siden oppstarten i 1983 har NHH-Symposiet blitt arrangert annethvert år av engasjerte studenter ved Norges Handelshøyskole. Den siste konferansen ble avholdt i 2015 med over 300 studenter som frivillige.

Selve konferansen går over to dager og består blant annet av store foredrag, mindre parallellforedrag og workshops. Gjennom flere år har NHH-Symposiet vært en prestisjetung konferanse, og har i dag over 400 deltakere fra om lag 150 ulike bedrifter.

NHH-Symposiet skal samle arbeidslivet og studenter for å utveksle perspektiver, tanker og ideer. Tanken er at ved å samarbeide og utfordre hverandre kan man lære og skape løsninger på fremtidens utfordringer.

Konferansen har hatt foredragsholdere som økonomiredaktør i Financial Times, Martin Wolf, tidligere britiske statsministeren Edward Heath, USAs utenriksminister Henry Kissinger og World Trade Organization (WTO) sin første direktør, Peter Sutherland. Også tunge akademikere, som Michael Porter og Jeffrey Sachs, har gjestet konferansen, det samme har flere norske statsministre og statsråder.

Hvem kan være med?

Studenter ved Norges Handelshøyskole

Besøksadresse

Helleveien 30, 5045 Bergen