Juristforeningen i Bergen

Juristforeningen i Bergen

Den største studentorganisasjonen ved Det juridiske fakultet i Bergen

Juristforeningen i Bergen ble stiftet 26. januar 1949. Juristforeningen er den største studentorganisasjonen ved Det juridiske fakultetet i Bergen med omkring 2000 medlemmer. Foreningen organiserer de fleste sosiale og faglige arrangementer ved fakultetet. Det øverste organ i Juristforeningen i Bergen er generalforsamlingen, som avholdes i mai og november hvert år.

Mellom generalforsamlingene er foreningsstyret det øverste vedtaksorgan. Her sitter foreningens leder, nestleder, økonomiansvarlig, markedsansvarlig, informasjonsansvarlig samt sekretær, sammen med én representant fra hver av de tre undergruppekategoriene idrett, fag og kultur. Kontrollutvalget har sin leder som observatør i foreningsstyret. Nestleder, økonomiansvarlig, markedsansvarlig og infoansvarlig har dessuten 1 til 3 assistenter hver som hjelper til med den daglige driften.


Kulturundergrupper

Jusrevyen  
Culpa  
Force Marsjør Juzz-band  
Juristforeningsballet  
Nordisk Utvalg  
JURAK  
Straffbar  
Juridiske Vinterleker  
Filmklubben  
Juridisk Faddergruppe  


Fagundergrupper

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultetet i Bergen
Fagstyret
Injuria
Juridisk Finansklubb
Jusskontakt
Jussgruppen Amnesty


Idrettsundergrupper:

Du finner en fullstendig oversikt over alle idrettsundergruppene til Juristforeningen på profilen til Juristforeningens Studentidrettslag

Hvem kan være med?

Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Bergen

Besøksadresse

Magnus Lagabøtes plass 1, 5010 Bergen 

Sosiale medier