Straffbar

Straffbar

Straffbar – hele Juristforeningens tilfluktssted og vannhull

Gruppen arrangerer flere høydepunkter gjennom semesteret, bl.a. temafest i fadderuken, reversert fadderfest, x-russefest, oktoberfest mv. Club Jur bistår også andre undergrupper i å avholde arrangementer, slik som jusrevyen, pubquizer og bordtennisturnering.

Club Jurs visjon er å sørge for at jussen får en sosial dimensjon i et ellers faglig miljø, og vil se at studentene har et sted de kan gå for å slappe av for å nyte god musikk og leskende drikke.

Videre er Club Jur et lavterskeltilbud for studenter som ønsker å engasjere seg i jussens kulturtilbud. Som aktivt medlem i Club Jur er man stadig i samarbeid med andre undergrupper og får innblikk i revyen, JURAK, ALD, racketklubben mv. Club Jur er altså en sektorovergripende gruppe som favner vidt på jussen.

Gruppen har ingen spesielle opptakskrav men verdsetter høyt engasjement, initiativrike og arbeidsvillige personer og ellers utadvendte humørspredere!

Hvem kan være med?

Studenter på det juridiske fakultet ved UIB

Besøksadresse

Magnus Lagabøtes Plass 1, 5010 Bergen

Sosiale medier