Injuria

Injuria

Tidsskrift av og for studenter ved Det juridiske fakultet.

Tidsskriftet som er en samlende kanal for studentene på Det juridiske fakultet. I Injuria kan man lese om det som skjer i det aktive studentmiljøet på Dragefjellet, men også faglige problemstillinger som redaksjonen ønsker å få frem i lyset. En fast spalte er "Mønsterbesvarelser", hvor en eksamensbesvarelse blir kommentert av en eksamenssensor. Tidligere trykte mønsterbesvarelser publiseres på Injuria sine nettsider.

Injuria ble startet i 1972 og utgis fortsatt til studenter og andre som er interessert i juridiske spørsmål. Tidsskriftet utgis forholdsvis hyppig, med seks utgivelser i året i 2400 eksemplarer. Det er mulig å abonnere på tidskriftet, men det er kun gratis for studenter ved Det Juridiske fakultetet i Bergen. For alle andre koster det 220 kr per år.

Injuria har alltid behov for frivilige studenter. Gruppen trenger jusstudenter som skriver, fotograferer, kan webdesign, vil jobbe med layout eller publisere informasjon på nett. Som medlem i Injuria får man opplæring og gode muligheter til å skrive om det man interesserer seg for og blir med på morsomme slippfester (det er lov å komme på slippfest bare for å få informasjon også).

Medlemmene møtes hver torsdag 16:00 i Seminarrom 3, 4. etasje i nybygget. Åpent for alle.

Hvem kan være med?

Studenter ved Det juridiske fakultet, UiB.

Besøksadresse

Det juridiske fakultet i Bergen, Magnus Lagabøtes Plass 1, 5010 Bergen

Sosiale medier