YATA Bergen

YATA Bergen

YATA Norge er nettverket for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Interessert i utenriks- og sikkerhetspolitikk? Savner du et spennende miljø i Bergen hvor du kan møte og påvirke fagpersoner, institusjoner og politikere?

YATA er et partipolitisk uavhengig nettverk av studenter, kadetter, unge forskere og arbeidsaktive. Vi er tilknyttet Den norske Atlanterhavskomité og tar aktivt del i et internasjonalt nettverk av YATA organisasjoner som finnes i 35 land.

Er du interessert i å bidra, med et arrangement eller i styret, eller har du ideer til hva som bør settes på dagsorden, ta kontakt!

Hvem kan være med?

Alle studenter i Bergen.

Nettside

Annet


Sosiale medier