Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest er en sammensetning av studentdemokratier ved alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen)

Velferdstinget ble stiftet 7. oktober 1997, og er en sammensetning av studentdemokratier ved alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Velferdstinget består i dag av 33 representanter. Formålet med Velferdstinget er å gi studentene tilknyttet Sammen en felles stemme opp mot samskipnaden og andre aktører i velferdssaker som angår studentene.

Det er Velferdstinget som avgjør fordelingen av den delen av semesteravgiften som primært går til studentkultur, studentmedia og studentidrett. I tillegg velger Velferdstinget halvparten av styremedlemmene i Sammen, inkluder leder som har dobbeltstemme. Velferdstinget velger også studentrepresentanter til alle andre råd, styrer og utvalg i Sammen. 

 

Hvem kan være med?

Alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet har mulighet til å stille til verv

Besøksadresse

Studentsenteret, 2. etg, rom 211 Parkveien 1 5007 Bergen

Sosiale medier