Vektorprogrammet

Vektorprogrammet

Vektorprogrammet arbeider for å øke interessen for matematikk og realfag blant elever i grunnskolen. Vi er en nasjonal studentorganisasjon som sender studenter med god realfagskompetanse til skoler for å hjelpe elevene i matematikktimene. Disse studentene har også gode pedagogiske evner og er gode rollemodeller. De er Norges realfagshelter.

Motivere elever

Vektorprogrammet ønsker å øke matematikkforståelsen blant elever i grunnskolen. Forståelse gir mestringsfølelse som fører til videre motivasjon. Siden matematikk er grunnlaget for alle realfag er målet at dette også skal føre til motivasjon og videre utforskning av realfagene.

Motivere studenter

Vi har som mål at alle studentene skal sitte igjen mer motivert for videre studier etter å ha vært vektorassistent. Av erfaring vet vi at muligheten til å formidle egen kunnskap og se at deres arbeid gir elevene mestringsfølelse er en sterk motivasjonsfaktor. Videre arrangerer vi både sosiale og faglige arrangementer for å forsterke denne motivasjonen.

En forsmak til læreryrket!

Siden studentene er tilstede i undervisningen får de en introduksjon til læreryrket. Mange som studerer realfag vurderer en fremtid som lærer, og får gjennom oss muligheten til å få reell erfaring.