United Methodisk Student Movement Bergen

UMSMB er en organisasjon for fellesskap med Jesus og andre studenter.

Studiehverdagen kan være utfordrende, og UMSMB tror alle studenter trenger mer enn gode fagbøker og fadderuke i en ny by. UMSMB ble opprettet høsten 2014, og ønsker å være et fellesskap, familie og kirke gjennom hele studietiden. Organisasjonen ønsker å nå ut til og inkludere norske og internasjonale studenter i Bergen, for felleskap, helliggjørelse og utrustning for Jesus Kristus.

Samlingene til "UMSMB Events" inkluderer blant annet lovsang, gudstjenester, måltider, husgrupper og sosialt samvær. På den måten ønsker UMSMB å dyrke troen på Jesus og styrke hverandre i helligjørelse. Studentgruppen vil introdusere og inkludere studenter til resten av menigheten. I organisasjonen får du brukt dine ulike egenskaper. Kan du for eksempel spille et instrument? Lede en bønnegruppe? Eller kan dele et stille øyeblikk med andre studenter og Jesus?

UMSMB er tilknyttet Metodistkirken i Norge og Bergen, men uansett om du er lutheraner, katolikk, pinsevenn eller ikke har noen tilknytning til noe trossamfunn, er du velkommen til UMSMB. Slagordet til kirken er:

Åpne hjerter - åpne sinn - åpne dører. 

Hvem kan være med?

Alle studenter i Bergen.

Besøksadresse

Vetrlidsalmenningen 8, 5014 Bergen

Sosiale medier