Tidsskriftet Røyst

Tidsskriftet Røyst

Røyst er et uavhengig og tverrfaglig tidsskrift som skal være en plattform for diskusjon og nytenkning på tvers av partilinjer på venstresiden.

Røyst hadde sin første utgivelse våren 2014, og publiserer ett tidsskrift i halvåret. Tidsskriftet er basert i Bergen og ønskjer å styrke politisk initiativ på Vestlandet, med nasjonalt og internasjonalt utsyn.

Alle redaksjonsmedlemmene i Røyst er studenter med bakgrunn fra ulike institusjonar for høyere utdanning i Bergen.

Stifterne har bakgrunn fra blant annet økonomistudium, jus, sosialantropologi, historie, sosiologi, filosofi og kunsthøgskolen. I tillegg har redaksjonen bred organisasjonserfaring fra studentmedium, politikk og kultur.

Her kan du kjøpe Røyst:

  • Litteraturhuset Bergen
  • Akademika
  • Robot /robotbutikken.no
  • Cappelens Forslag
  • Tronsmo
  • Eldorado Bokhandel

Hvem kan være med?

Røyst åpner for eksterne bidrag til sine numre.

E-post

Nettside

Sosiale medier