Tidsskriftet Kula Kula

Kula Kula er et uavhengig sosialantropologisk tidsskrift som drives av studenter ved Universitetet i Bergen.

Tidsskriftet jobber først og fremst mot student- og fagmiljøet på Institutt for sosialantropologi, men har også reportasjer om fagmiljø andre steder, samt intervjuer med antropologer verden over. Kula Kula utgis to ganger i året; én gang i slutten av vårsemesteret (rundt april/mai) og én gang i slutten av høstsemesteret (rundt november).

Alt arbeid tilknyttet tidsskriftet utføres på frivillig basis av studenter på bachelor- og masternivå. Redaksjonen samarbeider på alle ledd og har møter gjennom hele semesteret. Arbeidsoppgavene i redaksjonen innebærer journalistikk i form av akademiske artikler, intervjuer, reportasjer, oppdatering på den antropologiske forskningsfronten, og andre informative tekster relevante for antropologistudenter og –interesserte.

Dessuten er redigering og korrekturlesing av tekster, sammen med fotografering og bilderedigering veldig sentrale arbeidsoppgaver før organiseringen av tidsskriftets utforming og setting. I 2012 fikk Kula Kula sitt eget ISSN-nummer (Internasjonalt standard serienummer), som betyr at det registreres og lagres i Nasjonalbibliotekets fysiske arkiver.

Kula Kula trenger alltid påfyll av entusiastiske antropologispirer med en forkjærlighet for skriving, fotografering, organisering eller deg med et sprudlende ønske om å prøve noe nytt og engasjere deg i det antropologiske miljøet.

Hvem kan være med?

Alle interesserte studenter.

Besøksadresse

Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), Fosswinckelsgate 6, 5007 Bergen

Sosiale medier