Studvest

Studvest er Norges nest største studentavis, av og for studenter i Bergen, og kommer ut annenhver onsdag, men hver dag på nett.

Studvest er Norges nest største studentavis, med rundt 16 utgivelser i året og et opplag på 4000 eksemplarer i uken. Avisen blir gitt ut av Velferdstinget Vest, som står uten redaksjonelt ansvar. Studvest er en partipolitisk nøytral avis.

Studvest mottar støtte fra Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), og alle studenter som betaler semesteravgift er dermed med på å støtte Studvest økonomisk.

Avisen leveres ut til en rekke steder i Bergen, inkludert alle medlemsinstitusjonene tilknyttet Sammen. Disse er Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, NHH, BI, Bergen Arkitektskole, VID vitenskapelige høgskole, NLA Høgskolen og Skrivekunstakademiet.

Redaksjonslokalene er i tredje etasje på Studentsenteret. Studvest har tre redaktører ansatt på heltid, en på deltid og en redaksjon på over 50 frivillige journalister, fotografer, illustratører og layoutmedarbeidere. Studvest dekker studentene i hele Bergen og alle studenter er velkommen til å søke om å jobbe i redaksjonen.

Hvem kan være med?

Alle studenter i Bergen.

Besøksadresse

Parkveien 1, Studentsenteret, 5007 Bergen