Foto: Malene Tangen

Studinekoret Kalliope

Studinekoret Kalliope består av rundt 25 studiner fra aller Bergens utdanningsinstitusjoner. Koret har et variert repertoar med innslag av klassisk, jazz, rock, pop og folkemusikk. Emil Kristoffersen Børø har vært vår eminente dirigent siden høsten 2016. Vi øver én gang i uken på Nordnes Bydelshus. Hvert semester arrangerer vi minst én konsert, i tillegg til oppdrag.

Kommende arrangement

Vi søker nye medlemmer

Frist

22. Jan. 2022

Hvem ser vi etter

Alle studiner som bor i Bergen

Kalliope ble startet i 2007. Før denne tid var "Kalliope" en gresk gudinne og navnet hennes betyr "hun med den vakre stemmen". Vi i Kalliope søker å leve opp til navnet vårt, og ønsker å holde et høyt musikalsk nivå i koret. Samtidig er vi opptatt av å ha det kjekt sammen, og søker å være et sosialt kor som finner på mye gøy! 

Et fullverdig medlem i koret kalles en "muse". Alle Kalliopes muser er engasjert i driften av koret. Som muse kan man sitte i styret, jobbe med PR, økonomi, konserten, HMS, repertoar eller sitte i sosialkomiteen. Dette gjør at vi trenger alle typer medlemmer, pluss at du får mer erfaring enn bare sang når du er med i Kalliope! 

Utenom øving blir det arrangert mange sosiale sammenkomster. Vi arrangerer to konserter i semesteret, med et variert repertoar som tar utgangspunkt i medlemmenes egne ønsker. Selv om vi arbeider for å holde et høyt musikalsk nivå, setter vi det sosiale like høyt. Vi har et stort fokus på sangglede og samhold - og vi er med i det større studentkormiljøet i Bergen. Her kan studiner fra alle Bergens utdanningsinstitusjoner bli med!
Hvert semester har vi åpen øvelse før vi har opptak. Her har du mulighet til å være med å kjenne på hvordan det er å synge sammen med koret, og hva det innebærer å være en Muse hos Kalliope. Etter åpen øving holder vi opptaksprøver gjennom uken. Informasjon om opptak blir publisert på vår Facebook side. Opptaksprøven er individuell og består av en musikalsk del og et intervju.
På vår Facebook-side kan du følge med på kommende arrangementer, og vi oppdaterer vår Instagram jevnlig. 

Vi søker nye medlemmer

Frist

22. Jan. 2022

Hvem ser vi etter

Alle studiner som bor i Bergen

Hvem kan være med?

Studiner fra alle Bergens utdanningsinstitusjoner.

Sosiale medier