Studenttinget på Vestlandet

Studenttinget på Vestlandet (STVL) er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Studenttinget er et lovfestet organ som skal ivareta studentene ved HVL sine interesser og fremme studentenes synspunkter opp mot HVLs ledelse, styret og andre aktuelle aktører.

STVL møtes ca. seks ganger i året der man blant annet behandler, og fatter vedtak i saker som angår studentene ved HVL og velger studenter til sentrale råd, styrer og utvalg, samt svarer på høringer i universitets- og høyskolesektoren.

Nettside

Annet

Telefon: 55 58 59 90

Sosiale medier