Studentkoret Blandede Akademikere

Studentkoret Blandede Akademikere (BLAK) er det offisielle blandakoret ved Universitetet i Bergen.

BLAK består av 30-40 sangglade kvinner og menn fra alle læresteder for høyere utdanning i Bergen. Koret ble stiftet i 1991. BLAK har et blandet repertoar, alt fra Sigrid til Grieg til drikkeviser. Som medlem i koret kan alle være med på å bestemme hva som skal synges.

Det er selvsagt en målsetning å bli så flinke som mulig til å synge, men i dette koret er det sosiale minst like viktig som sangen. Studentkorets formål er "å fremme sangglede blant studenter gjennom et godt sosialt og musikalsk miljø". Det arrangeres jevnlig korpils, hytteturer og fester! BLAK opptar jevnlig nye medlemmer innen alle stemmegrupper og på alle kvalifikasjonsnivåer.

Hvem kan være med?

Alle studenter i Bergen.

Sosiale medier