Studentersamfunnet i Bergen

Bilde: Vlad Lipovanu

Studentersamfunnet i Bergen

Studentersamfunnet er Vestlandets største arena for foredrag og debatt med minst 5 møter i uken.

Studentersamfunnet i Bergen er et politisk uavhengig forum for samfunns- og kulturdebatt, og et naturlig møtepunkt for alle engasjerte bergensere og bergensstudenter. Både formidling og fest står på programmet, og Samfunnet inviterer til ca. 60 arrangementer i semesteret! 

Programmet planlegges, bookes og gjennomføres av frivillige studenter fra byens forskjellige utdanningsinstitusjoner. Både debatter, klesbyttekvelder og frokostmøter om fotball kan ventes. Møtene som skjer er åpne for alle (ikke bare studenter!) og man får tilgang ved å kjøpe en semesterbillett/-medlemskap som kun koster 50 kroner!  

Dette gir tilgang til alle arrangementer gjeldende semester, med noen få unntak: For enkelte festkonsepter og/eller konserter kan det påløpe inngangspenger. Som besøkende medlem får du også stemmerett på Studentersamfunnets generalforsamling. 

Samfunnet er en av fem driftsorganisasjoner på Det Akademiske Kvarter, noe som gir de aktive medlemmene interngoder som frivillige på Kvarteret.
Dersom du ønsker å bli bidra aktivt i Samfunnet kan du la deg rekruttere til en av de mange komiteene som du kan lese mer om på organisasjonens nettside. 

Hvem kan være med?

Alle. Medlemsskap koster 50 kr og gir inngang til alle ordinære møter.

Besøksadresse

Fosswinckelsgate 7, 5007 Bergen