Student-KRIK Bergen

Student-KRIK Bergen er et av Kristen Idrettskontakts største lokallag, med ca. 130 medlemmer.

Kristen idrettskontakt er en idealistisk organisasjon med idrett og det kristne budskapet i fokus. KRIK har et variert arbeid for mennesker i ulike aldersgrupper både nasjonalt og internasjonalt. Formålet til KRIK er å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet. Dette arbeidet skjer gjennom lokallag, leirer og andre arrangement.

Student-KRIK Bergen er et KRIK-lokallag som drives hovedsakelig av og for studenter. Visjonen er at lokallaget skal være “Åpent, utfordrende og bevarende. Både åndelig, fysisk og sosialt”. Visjonen skal gjelde for alt som skjer i regi av SKB, og det er mye.

Hvert semester har KRIK et spekket program med treninger, turer og sosiale kvelder. Her er det arrangementer for enhver smak, og gruppen ønsker å være et åpent og positivt fellesskap som studenter kan trives i. Alle er velkomne på KRIK, enten du er idrettsstjerne, mosjonist, kristen eller ikke kristen.

Hvem kan være med?

Alle studenter.

Nettside