Spire Bergen

Spire Bergen

Spire Bergen jobber for en mer rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser.

Spire er organisasjonen for deg som vet at en bedre og mer rettferdig verden er mulig. Vi jobber tverrpolitisk med de strukturelle forhold som skaper ulikhet i verden, og gjennom informasjonsarbeid, politisk press og samarbeid med ungdom i Sør søker vi å være en stemme for alle dem som er født uten munnen full av sølvskjeer.

Årsakene til urettferdighet er mange og kompliserte, men gjennom våre tema forsøker vi å forstå dem, og å jobbe mot dem ved å presentere konkrete alternativer.

MAT
Verden passerte i 2010 én milliard sultne, hvorav halvparten er bønder. Disse sliter under manglende beskyttelse fra industrilandbruket i rike land. Forsøk på effektivisering ved kjøp av dyre innsatsfaktorer har gjort millioner til gjeldsslaver. En styrking av verdens småbønder gjennom solidaritet med bondeorganisasjoner, økt jordbruksbistand og mer økologisk produksjon er derfor tvingende nødvendig.

KLIMA OG MILJØ
Klimaforandringene er her allerede, og småbønder i sør jobber under stadig vanskeligere forhold. En mer bærekraftig organisering av samfunnet er helt avgjørende for å unngå forverrede forhold for verdens fattigste. Derfor mener vi verdens rikeste har et ansvar både for å kutte utslipp, og å betale de fattigste for den skaden som er påført dem.

HANDEL
Verdenshandelen styres av omfattende regelverk framforhandlet mellom land. Reglene ulovliggjør noen av de viktigste virkemidlene i kampen for utvikling, virkemiddel som blant annet Norge brukte for å skape sitt velferdssamfunn. Vi mener derfor at et nytt regelverk må på plass, og at man må slutte å straffe land som søker utvikling.

Hvem kan være med?

Alle. Medlemsavgift på 50kr/året.

Besøksadresse

Nygårdsgaten 1b, 5015 Bergen

Sosiale medier