Spire Bergen

Spire Bergen

Spire Bergen jobber for en mer rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser.

Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon for unge voksne mellom 18 og 30 som jobber for en grønnere og mer rettferdig verden. Vi ønsker oss en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser og at unge blir mer motivert til å selv gjøre verden bedre. Vi arbeider tverrpolitisk med de strukturelle forhold som skaper ulikhet i verden. Vi jobber med lokal og nasjonal politisk påvirkning, aktivisme, kunnskapsformidling. Vi har samarbeid med ungdom i Sør, og søker å være en stemme for alle dem som er født uten munnen full av sølvskjeer. Hovedtemaene vi jobber med er matsikkerhet, klima og miljø, internasjonal handel og bærekraftig byutvikling. Spire Bergen er ett av Spires åtte lokallag.

 

MATSIKKERHET

Verden passerte i 2010 én milliard sultne, hvorav halvparten er bønder. Disse sliter under manglende beskyttelse fra industrilandbruket i rike land. Forsøk på effektivisering ved kjøp av dyre innsatsfaktorer har gjort millioner til gjeldsslaver. En styrking av verdens småbønder gjennom solidaritet med bondeorganisasjoner, økt jordbruksbistand og mer økologisk produksjon er derfor tvingende nødvendig.

 

KLIMA OG MILJØ

Klimaforandringene er her allerede, og småbønder i sør jobber under stadig vanskeligere forhold. En mer bærekraftig organisering av samfunnet er helt avgjørende for å unngå forverrede forhold for verdens fattigste. Derfor mener vi verdens rikeste har et ansvar både for å kutte utslipp, og å betale de fattigste for den skaden som er påført dem.

 

BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

Over halvparten av jordas befolkning bor i dag i urbane områder. FN anslår at dette vil øke til 66% innen 2050. Vi jobber for byer som tar vare på mennesker og miljø. Hvor alle har en plass, blir hørt og tatt vare på.

 

INTERNASJONAL HANDEL

Verdenshandelen styres av omfattende regelverk framforhandlet mellom land. Reglene ulovliggjør noen av de viktigste virkemidlene i kampen for utvikling, virkemiddel som blant annet Norge brukte for å skape sitt velferdssamfunn. Vi mener derfor at et nytt regelverk må på plass, og at man må slutte å straffe land som søker utvikling.

 

Spire er organisasjonen for deg som vet at en bedre og mer rettferdig verden er mulig. 

 

Hvem kan være med?

Alle. Medlemsavgift på 50kr/året.

Besøksadresse

Nygårdsgaten 1b, 5015 Bergen

Sosiale medier