Spire Bergen

Spire Bergen jobber for en mer rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser.

Kommende arrangement

Spire er Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon, og  jobber for en bærekraftig og rettferdig fordeling av verdens ressurser. Spire jobber særlig innenfor tre temaer: matproduksjon, klima og internasjonal handel.

Som medlem i Spire Bergen kan du være med på å spre informasjon om de virkelig store og viktige temaene. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere debatter, filmvisninger og kampanjer.

Hvem kan være med?

Alle. Medlemsavgift på 50kr/året.

Besøksadresse

Nygårdsgaten 1b, 5015 Bergen

Sosiale medier