Samviten

Samviten

Samviten er SV-fakultetets ved UiB sitt studentmagasin.

Samviten er studentmagasinet for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen og har røtter helt tilbake til 80-tallet. Samviten er delt opp i ein fakultets-, samfunns- og kulturdel. Fokuset ligg på studentliv, ny forskning og den lokale kulturen i Bergen.

Magasinet kommer ut to ganger hvert semester og er laget av studenter med økonomisk støtte fra fakultetet. Lesere kan få tak i magasinet gratis på avisstativ rundt om på de ulike fakultetene samt på Studentsenteret. Det er også mulig å abonnere.

Magasinet skriver artikler om temaer som er knyttet opp mot Det samfunnsvitenskapelige fakultet, samfunns- og kulturliv. I tillegg er magasinet rikt på illustrasjoner og foto.

Hvem kan være med?

Vi ønsker oss et mangfold av UiB-studenter!

Besøksadresse

Sofie Lindstrøms hus, Rosenbergsgaten 35