Sampolkonferansen

Sampolkonferansen

Sampolkonferansen er en fagkonferanse arrangert av mastergradsstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk ved UiB.

Konferansen har siden oppstarten i 1985 utviklet seg til å bli en av landets største og mest anerkjente studentdrevne fagkonferanser. For mange studenter fungerer konferansen som et viktig ledd i utdanningen; den øker kunnskapsnivået om et valgt emne og bidrar til en utvikling av engasjement og organisatoriske evner.

Målet for konferansen er å sette søkelys på viktige og dagsaktuelle spørsmål. 

Hvem kan være med?

Studenter ved Institutt for Sammenlignende politikk ved UiB.