Replikk

Replikk

Tidsskrift for samfunnsvitenskap og humaniora.

Tidsskriftet Replikk" er et uavhengig og ikke-kommersielt tidsskrift laget av studenter og nyutdannede ved Universitetet i Bergen. Vi er universitetets eneste tverrfaglige tidsskrift for samfunnsvitenskap og humaniora, og har fokus på aktuelle og spennende tema som diskuteres på tvers av både sjangre og fagfelt. I tillegg til akademiske artikler trykker vi intervjuer, kunstbidrag og et variert utvalg korte, skjønnlitterære tekster. Med temabaserte numre streber vi mot at bidragene samlet sett skal skape tverrfaglig dialog mellom de ulike fagområdene. Vår anbisjon er at Replikk" med sin særegne kombinasjon av akademiske og populærkulturelle perspektiver skal gi deg som leser verdifull faglig påfyll samtidig som det kan være tidsskriftet du koster deg med i kaffepausen. 

 
Ønsker du å bli med å lage tidsskrift med oss?
Temanummer 50: Endring er snart på vei til trykken, og planleggingen av vår neste utgave er så smått i gang. Før vi trør til for fullt har vi imidlertid lyst til å få flere med på laget vårt. Vi leter både etter deg som har et øye for potensialet i tekster, deg som er kreativ, enten det er med ord, tegnebrett eller kamera, og deg som trives med administrative oppgaver.

Vervene vi utlyser er:

Redaksjonsmedlemmer driver i hovedsak med tekstarbeid i form av korrektur og tilbakemeldinger på tekster, i tillegg til annet redaksjonsarbeid som å diskutere utgavens innhold generelt.

Illustratører er en del av visuelt team, som ledes av kunstredaktør. Visuelt team skal ha ansvar for Replikk" sin grafiske profil og for illustrasjonene.

Én administrasjonsmedarbeider som skal bistå administrasjonsansvarlig i å utføre forefallende arbeid og oppgaver i forbindelse med det administrative.

Én PR-medarbeider som skal bistå PR-ansvarlig i å gjennomføre ulike promoteringstiltak for å gjøre Replikk" synlig for lesere og aktuelle bidragsytere.

Har du lyst til å være med å lage Replikk? Send oss gjerne en e-post til redaktor@tidsskriftetreplikk.no der du forteller litt om deg selv og hvorfor du vil være med.

Hvem kan være med?

Alle studenter i Bergen.