Replikk

Replikk

Tidsskrift for samfunnsvitenskap og humaniora.

Tidsskriftet Replikk" er et uavhengig og ikke-kommersielt tidsskrift laget av studenter og nyutdannede ved Universitetet i Bergen. Vi er universitetets eneste tverrfaglige tidsskrift for samfunnsvitenskap og humaniora, og har fokus på aktuelle og spennende tema som diskuteres på tvers av både sjangre og fagfelt. I tillegg til akademiske artikler trykker vi intervjuer, kunstbidrag og et variert utvalg korte, skjønnlitterære tekster. Med temabaserte numre streber vi mot at bidragene samlet sett skal skape tverrfaglig dialog mellom de ulike fagområdene. Vår anbisjon er at Replikk" med sin særegne kombinasjon av akademiske og populærkulturelle perspektiver skal gi deg som leser verdifull faglig påfyll samtidig som det kan være tidsskriftet du koster deg med i kaffepausen. 

 
Ønsker du å bli med å lage tidsskrift med oss?
Temanummer 51: Myter er snart på vei til trykken, og planleggingen av vår neste utgave begynner snart. Før vi trør til for fullt har vi imidlertid lyst til å få flere med på laget vårt. Vi leter både etter deg som har et øye for potensialet i tekster, deg som er kreativ (enten det er med ord, tegnebrett eller kamera) og deg som trives med administrative oppgaver.
 
Vervene vi utlyser er: ansvarlig redaktør, økonomiansvarlig, PR-ansvarlig, kunstansvarlig, redaksjonsmedlem, illustratør.
 
Har du lyst til å være med å lage Replikk? Send oss gjerne en e-post til redaktor@tidsskriftetreplikk.no der du forteller litt om deg selv og hvilket verv du kunne tenke deg.

Hvem kan være med?

Alle studenter i Bergen.