Plica Vocalis

Plica Vocalis

Studinekoret på Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Bergen

Plica Vocalis er det Medisinske fakultets offisielle studinekor. Vi består av ca 50 jenter fra de fleste studieretningene på fakultetet. Koret synger et variert repertoar, alt fra folkemusikk til klassisk og pop. Vi gjør jevnlig oppdrag både for fakultetet og for andre oppdragsgivere, og vi er også en del av studentkormiljøet, både i Bergen og i Norge. Plica Vocalis dirigeres av Oda Cecilie Lødrup Carlsen, utdannet musiker ved UiO og St. Olaf College, MN, USA.

Har du lyst til å bli med i Plica? Vi holder opptak for studiner ved fakultetet hver høst!

Hvem kan være med?

Kvinnelige studenter ved Det Medisinske Fakultet i Bergen.

Sosiale medier