Norsk Start Bergen

Norsk Start er en frivillig studentforening som jobber for inkludering av personer med flyktningbakgrunn og innvandrere. Organisasjonen finnes allerede i Trondheim og i Oslo. Vårt formål er å skape en arena hvor norsktalende studenter og deltakere (flyktninger og asylsøkere) kan møtes. Slik håper vi å kunne bidra til kulturforståelse, språkforbedring og nye vennskap. Dette foregår gjennom ukentlige samtalemøter mellom norsktalende studenter og de som ønsker å øve på Norsk i en sosial setting. Her får deltakere en fin mulighet til å trene på sine norskkunnskaper, noe som gjør det lettere å inkluderes i det norske samfunnet.

Det som vil være unikt for Norsk start er at det er drevet av studenter. Tilbudet vil derfor være spesielt aktuelt for jevnaldrende/unge flyktninger og innvandrere for å knytte vennskap, samt snakke om felles interesser og hvordan det er å være ung/student i Norge. Deltagere i 20 årene/studentalder er derfor vår målgruppe, men tilbudet vil selvfølgelig være åpent for aller som ønsker å delta.

Hvem kan være med?

Studenter, jevnaldrende unge flyktninger og innvandrere.

Sosiale medier