Muslimske Studenter i Bergen

Muslimske Studenter i Bergen

MSiB er en studentorganisasjon for muslimer i Bergen.

Studentorganisasjonen Muslimske Studenter i Bergen har som hovedmål å lage en plattform og sosial møtearena for muslimer, og for de som har interesse av å lære mer om Islam. MSIB er perfekt for alle muslimske studenter, uavhengig av hvilken institusjon du tilhører. Organisasjonen startet opp i 2012, og arrangerer foredrag, sosiale sammenkomster, ukentlige studiesirkler og arabiskstudium. MSiB driver også med utadrettet informasjons- og dialogarbeid, i tillegg til åjobbe tett opp mot andre muslimske organisasjoner, og Bergen Moské. 

 

Hvem kan være med?

Alle studenter i Bergen

Sosiale medier