Mannskoret Arme Riddere

Mannskoret Arme Riddere

Mannskor med høyt musikalsk nivå og det offisielle mannskoret ved Universitetet i Bergen.

Mannskoret Arme Riddere er det offisielle mannskoret ved Universitetet i Bergen. Vi består av 24 sangglade menn som etter beste evne forsøker å etterleve vår formålsparagraf: “At bedåre og begeistre med våre smektende mannsrøster og fortære vårt øl i festlig kameraderi”. Repertoaret vårt spenner seg fra klassisk nasjonalromantikk via egenskrevne humorsanger til velkjente coverlåter. Vi er en synlig del av bybildet og studentkulturen i Bergen og har tidligere opptrådt på Norske Talenter og under sykkel-VM. I tillegg til årlige vår- og julekonserter, samt konserten på universitetstrappen på 17. mai, gjennomfører vi hvert semester flere mindre faste konserter og arrangementer, blant annet på det Akademiske Kvarter. 

Bli en Ridder

Arme Riddere har vanligvis opptak i begynnelsen av hvert semester. Mannskoret Arme Riddere er mer enn bare et kor: vi er en kameratgjeng! Vi fester, synger, og reiser på turer sammen. Alle kan komme på opptak og vi forutsetter ingen musikalsk erfaring. Mannskoret Arme Riddere har etterhvert stabilisert seg på et musikalsk nivå som ligger markant høyere enn “dusjnivået”, men det er ikke et absolutt krav at du har kor- eller sangerfaring fra før. En bra stemme og entusiasme kan være nok til at du er en av de som får tilbud om medlemskap etter opptaksrunden. For å bli medlem av Mannskoret Arme Riddere må man være student ved en av utdanningsinstitusjonene i Bergen, men man må ikke gå på UiB. Har du spørsmål, ta kontakt med Rittmester på tlf Tlf: +4741345344 eller rittmester@armeriddere.no

 

Hvem kan være med?

Mannlige studenter ved studiesteder i Bergen.

Annet

Tlf: +4747629910

Adresse: Studentkulturhuset i Bergen AS Postboks 1822 Håkonsgaten Bergen 5866