Karrierekompasset

Karrierekompasset er arbeidslivsutvalget ved Det psykologiske fakultet ved UiB.

Karrierekompasset arbeider for å bedre kontakten mellom studentene ved psykologisk fakultet og aktører på arbeidsmarkedet. Bakgrunnen for stiftelsen av utvalget er det økte antallet av ulike bachelor- og masterutdanninger som tilbys ved Det psykologiske fakultet.

Karrierekompasset ønsker å øke kunnskapen i arbeidslivet om dette, og bevisstgjøre studentene på hvordan de kan anvende sin egen kompetanse. Internt på fakultetet ønsker Karrierekompasset å være en bred og samlende organisasjon som alle studenter føler tilhørighet til og ser nytteverdien av.

Karrierekompasset representerer alle studentene ved Det psykologiske fakultet, og består av syv styrerepresentanter. Årsmøte og valg skjer i september og februar hvert år, og vi trenger alltid nye styremedlemmer og styrerepresentanter.

Som medlem i Karrierekompasset er du med på å drive en nyttig organisasjon for deg og dine medstudenter. Du kan få muligheten til å knytte kontakt med potensielle arbeidsgivere, og får viktig erfaring fra organisasjonsvirksomhet.

Karrierekompasset ønsker å bli enda større, og vi ønsker å gjennomføre flere arrangementer som kan være nyttige for studentene. Organisasjonen trenger derfor flere som ønsker å bidra!

Hvem kan være med?

Studenter ved Det psykologiske fakultetet, UiB