Jussgruppen Wayback

Jussgruppen WayBack (JWB) er en gruppe under WayBack Bergen, som bistår med juridisk rådgivning til innsatte og tidligere innsatte.

JWB ble startet opp i 2009 av studenter ved Det juridiske fakultet i Bergen, og vi er en gruppe på ca 20 jusstudenter. JWB besøker Bjørgvin og Bergen fengsel hver torsdag og gir juridisk rådgivning til de innsatte. Ettersom JWB er en gruppe under WayBack Bergen, deltar vi også på aktiviteter i regi av WayBack Bergen. En aktivitet vi deltar på fast er torsdagsmiddagene sammen med deltakerne. Både løslatte deltakere og innsatte på frigang deltar på disse middagene. 

I tillegg til å besøkene fengslene skriver vi også artikler i ulike aviser, og arrangerer temakvelder på det juridiske fakultetet i Bergen. Vi setter lys på temaer innenfor kriminalomsorgen. Vi skriver også høringsuttalelser. 

Jussgruppen ansetter nye rådgivere hver mai og november. For å kvalifisere til å være rådgiver hos oss, må du ha fullført 2.avdeling, ha engasjement og være personlig egnet. Vi ser ikke på karakterer. Informasjon om søknadsfrist og andre opplysninger om stillingen legges ut på gruppens facebookside. På facebooksiden oppdaterer vi også jevnlig om aktivitetene vi gjør, så hvis du er nysgjerrig på hva vi gjør oppfordrer vi deg til å like siden vår (JWB Jussgruppen WayBack). 

Det er bare å sende oss en mail dersom du lurer på noe mer om hvem vi er og hva vi gjør!

 

Hvem kan være med?

Jusstudenter ved Universitetet i Bergen (må ha fullført 2. studieår).

Sosiale medier