Fribord - Linjeforeningen for Marinteknikk ved HVL

Arbeider for å skape et godt studentmiljø og for å knytte bånd mellom næringslivet og studenter.

Fribord har som mål å synliggjøre studieretningen for næringsliv og samfunn, og hjelpe marinteknikk-studenter til å bli kjent med bedriftene gjennom bedriftsbesøk og foredrag. Foreningen ønsker også å skape et trivelig studentmiljø ved å arrangere faglige og sosiale sammenkomster.

Årsmøtet, som holdes hvert år i februar måned, er foreningens høyeste myndighet. Mellom årsmøtene ledes Fribord av et styre på minimum seks medlemmer.

Hvem kan være med?

Studenter og tidligere studenter i Marinteknikk ved Høgskolen på Vestlandet

Sosiale medier