Fagutvalget for Fysikk og Teknologi - FFT

Fagutvalget for Fysikk og Teknologi - FFT

FFT sine hovedoppgaver er å ivareta studentenes faglige og sosiale interesser. Vi videreformidler ulike forespørsler, ønsker, idéer og spørsmål til ledelsen.

På det faglige plan arbeider fagutvalget hele tiden med å forbedre studieforholdene på studieretningene vi representerer. FFT er representert på både instituttnivå og fakultetsnivå. Dette er for å sikre at studentene tilknyttet vårt fagutvalg blir hørt. På instituttnivå supplerer FFT inn studentrepresentanter til programstyret til fysikk, samt i instituttrådet. På fakultetsnivå er FFT representert i RU (Realistutvalget).

Fagutvalget har også en viktig rolle når det gjelder det sosiale samværet på instituttet. Vi har også et eget klubbrom, kalt ħ. Klubbrommet holder åpent hver fredag fra kl. 19.00 til 01:00. Utvalgte fredager er det spillkveld, temakvelder, quiz m/premie og lignende. Av og til arrangeres det populærvitenskapelige foredrag innen fysikk og foredragene blir holdt av en vitenskapelige ansatt ved UiB. Hovedideen bak foredragene er å inspirere studenter og vekke interesse for fag og forskning. Etter foredragene inviteres det til spørsmål og diskusjon med foredragsholderen. Hvert semester arrangeres det i tillegg semesterfester for studentene, og årlig arrangeres julebord for aktive studenter og ansatte på instituttet.

For mer sosiale events, se linjeforeningene på instituttet: Doppler (fysikk), Neptun (havteknologi) og Lumen (energi) .

Hvem kan være med?

Studenter på fysikk ved Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen.

Besøksadresse

Allégaten 55, 5020 Bergen

Sosiale medier