Elkraft linjeforening ved HVL

Linjeforeningen sin oppgave er å skape et godt nettverk og miljø mellom nåværende studenter og tidligere elkraftstudenter.

Elkraft linjeforening ble stiftet 23.februar 2012 av engasjerte elkraft studenter som syntes det var på tide at elkraft fikk sin egen linjeforening.

Alle vet hvor viktig det er med et godt sosialt miljø for å skape et godt studiemiljø. Derfor vil linjeforeningen gjøre sitt beste på å arrangere opptil flere sosiale sammenkomster i løpet av skoleåret. Dette kan være alt fra en liten grill tur i parken til helgeturer på fjellet. Og selvfølgelig linjefest som er årets happening!

Linjeforeningen jobber også med å få et tett og godt samarbeid med næringslivet. Dette gjør at elkraftstudentene får mulighet til å skape kontakt med fremtidige arbeidsgivere, samtidig får de mulighet til å se hvilke arbeidsoppgaver en ferdig utdannet elkraftingeniør jobber med i hverdagen. Linjeforeningen ønsker derfor å arrangere bedriftpresentasjoner, gjesteforelesere og bedriftsbesøk.

 

Hvem kan være med?

Studenter på Elkraft, Høgskolen på Vestlandet

Sosiale medier