Congregatio Forensis

Congregatio Forensis

Congragatio Forensis er jussens studentforening for praktiske og faglige tilskudd i studietiden

CF Bergen tilbyr den første mentorordningen for jusstudentene i Bergen. Vi matcher deg opp med en erfaren jurist som kan gi deg innsikt i arbeidslivet, dele sine erfaringer og gi deg rådføring tilpasset ditt behov. Mentorordningen er åpen for alle jusstudenter, uavhengig av karakterer, bakgrunn eller tidligere erfaring.

Congregatio Forensis' visjon er å gjøre overgangen fra jusstudiene til næringslivet enklere. Vi er her for å skape en nær relasjon mellom studentene og aktører i næringslivet, og for å gi økt forståelse for jus og næringsliv i praksis.

CF er en landsdekkende forening for jusstudenter og opererer ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Siden oppstarten i 2004 har CF vokst til å bli den største studentforeningen ved fakultetet i Oslo og en sentral del av studenthverdagen i Bergen.

Hvem kan være med?

Jusstudenter

Besøksadresse

Magnus Lagabøtes plass 1

Sosiale medier