Concerned Students Bergen

Concerned Students er et tverrfaglig nettverk for studenter som deler en faglig interesse og nysgjerrighet for samfunnsutfordringene klimautfordringen fører med seg. Concerned Students er dermed studentnettverket for deg som ser etter kombinasjonen; fagkunnskap og miljøengasjement.

Concerned Students driver med følgende:

- Arrangerer tverrfaglige seminarer for å belyse ulike perspektiver på klimautfordringen, både internt og på fakultetene rundt omkring.

- Inngår trainee-avtaler med arbeidslivet og arbieder mot å få på plass en "emnebank" på problemstillinger relatert til klima/miljø som arbeidslivet har behov for.

- Arrangerer interne workshops med henblikk på å møtes og utvikle noe sammen (t. d en presentasjon/video) om et tema som er relevant for arbeidsliv/samfunnet.

- Har en rekke samlinger hvor vi snakker om hvordan fagene våre kan brukes i relasjon til klimautfordringen.