Bergen Kristelige Studentforbund

Økumenisk studentforbund som arbeider for å vekke og styrke kristen tro og identitet blant studenter, barn og unge.

Bergen Kristelige Studentforbund, mest kjent som Forbundet, står i en kristenradikal tradisjon. Formålet er «Å vekke og styrke kristen tro og identitet blant studenter, barn og unge, samle dem om arbeid for Guds rike, blant annet gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling».

Organisasjonens aktivitet foregår blant annet blant annet gjennom gudstjenesteliv, turer til Palestina, konferanser og sommerleire. Det meste av aktiviteten foregår i lokalforbundene i Oslo, Bergen og Trondheim. Her samles studenter til fredagsmesser, debattmøter eller ulike gruppeaktiviteter.

Studentforbundet er økumenisk og tilhører World Student Christian Federation (WSCF), som har nasjonale studentbevegelser i nærmere 100 land over hele verden. Medlemskap i Forbundet rangeres ikke etter tro, levemåte eller meninger. Det som kjennetegner ideologien og organisasjonen er at den formes av medlemmene selv.

Hvem kan være med?

Alle studenter i Bergen.

Besøksadresse

Allégaten 40 (vis-á-vis Realfagbygget), 5007 Bergen

Sosiale medier