AKKS Bergen

Idealistisk musikkorganisasjon som tilbyr instrumentkurs, samspillkurs, utleie av øvingslokaler og er arrangør av konserter.

AKKS Bergen holder til på kulturhuset USF Verftet, hvor de driver 5 øvings- og kurslokaler. Kjernevirksomheten er opplæring, rekruttering og utvikling av unge musikere. AKKS har som formål å arbeide for en mer balansert kjønnsfordeling i alle ledd i musikkbransjen.

AKKS er en medlemsorganisasjon, og har to typer medlemsskap: Ungdomsmedlemskap er for deg som er under 26 år det året du melder deg inn (i 2013 betyr det at du må være født i 1988 eller senere). Dette koster 50 kr for et kalenderår, og gir de samme fordelene som ordinært medlemskap (150 kr).

I tillegg til rabatterte priser på kurs og øvingsrom, får medlemmer i AKKS rabatt i utvalgte musikkbutikker, klesbutikken Boogaloo, platebutikken Apollon m.m. Det er også mulig å benytte seg av kursene og øvingslokalene uten å være medlem.

Sosiale medier