Ad fontes

Ad fontes

Ad fontes er studentpuben på HF. Puben tilbyr gratis kaffi og mjuke sofaar til alle besøkande.

Ad fontes er HF-studentane sin eigen fakultetspub. Her finn du mjuke sofaar, te og kaffi, og svært god stemning. På dagtid fungerer Ad fontes omtrent som ein kafé, der folk tek med seg matpakka for å slappe av eller ha kollokvie.

Ad fontes er drifta utelukkande av frivillige. Som frivillig forventast det at du jobbar i snitt éin gong i veka, og tek éi kveldsvakt kvar månad. Som frivillig får du noko lågare prisar og invitasjon til internfestar og anna moro.

Hvem kan være med?

Alle studenter ved Det humanistiske fakultet, UiB.

E-post

Besøksadresse

HF -Bygget, Sydnesplassen 7

Sosiale medier