Informasjon for deltakende institusjoner og representanter

Her finner dere dokumenter dere har bruk for undeveis:

.zip fil med alle programmene for Hordaland Sist oppdatert 03.01    
.zip fil med alle programmene for Buskerud+Vestfold Sist oppdatert 25.01    
.zip fil med alle programmene for S&F Sist oppdatert 04.01    
.zip fil med alle programmene for M&R   Sist oppdatert 04.01    
Overnatting studenter S&F & M&R Sist oppdatert 21.12    
Info Institusjoner Hordaland Sist oppdatert 21.12    
Info Institusjoner Buskerud/Vestfold Sist oppdatert 21.12    

Retningslinjer for deltakende institusjoner

     
Åpningspresentasjon 2013 Sist oppdatert 04.01    
Manus Åpningspresentasjon 2013 Sist oppdatert 04.01    
Plenumspresentasjon UiB   Separatpres. UiB UiB1
UiB2
Plenumspresentasjon NTNU      
Plenumspresentasjon UMB      
Plenumspresentasjon UiO      
Plenumspresentasjon NHH      
Plenumspresentasjon UiN      
Plenumspresentasjon UiS        
Plenumspresentasjon HiVolda      
Plenumspresentasjon UiA      
Plenumspresentasjon Høgskolen i Bergen (Hordaland)      
Plenumspresentasjon Høgskolene i Bergen (Rogaland)      
Plenumspresentasjon Høgskolene i Bergen
(S&F, M&R, Buskerud, Vestfold)
     
Separatpresentasjon Høgskolene i Bergen (Buskerud, Vestfold, S&F, M&R, Rogaland)      
 Plenumspresentasjon Høgskolen i Buskerud      Separatpresentasjon HiBu  
         
         

 

 

Åpningspresentasjonen for 2012