Programleder søkes

Sitter du med en programleder i magen? Komfortabel foran kamera? Lyst på verdifull erfaring med proffe folk?  Da kan det hende vi søker akkurat deg. 

Den 11. august arrangeres Studenttorget i digital versjon fra Kvarteret. Gjennom en fire timers livesending med live chat i studio skal vi gi nye (og eksisterende) studenter innblikk i det mangfoldet av organisasjoner de kan engasjere seg i som student ved UiB.

Sendingen kommer til å deles inn i 6 bolker:

  • En generell del, med ulike organisasjoner, med fokus på det å engasjere seg som student, og også andre tilbud som finnes til studenter

  • Politikk, religion og samfunn

  • Idrett og friluft

  • Kultur

  • Studentmedier

  • Karriere og næringsliv

Innenfor hver del vil vi ha representanter fra de ulike studentorganisasjonene som gjester i studio, der de intervjues kort om sin organisasjon. I tillegg vil studentorganisasjonene svare på spørsmål på chat under sendingen. I etterkant vil sendingen være tilgjengelig for de som ikke kan følge med live.

Vi trenger programledere!

Vi ønsker å rekruttere programledere fra studentorganisasjonene til å lede livesendingen i studio. Her tenker vi seks ulike programledere – en til hver temabolk. Sendingen blir gjort som en profesjonell studioproduksjon, der alt det praktiske og tekniske er ivaretatt, og programledere vil ha en trygg innspillingsleder i studio som tar seg av alt rundt. Programleders jobb vil være å forberede og stille spørsmål til de organisasjonene som har meldt seg til å delta live i studio, noen enkeltvis og andre i grupper på 2-3 organisasjoner. Hver temabolk vil vare i 30-45 minutter. 

Det er en stor fordel om du har en viss erfaring med å lede sendinger live (via skjerm eller radio), men også at du har god kunnskap om organisasjonene innenfor temaet som skal ledes, slik at du kan hjelpe dem med å få frem sine budskap på en god måte, og appellere til nye studenter om å engasjere seg. 

Det er viktig at du kan sette av noe tid i uken før arrangementet (3-7. august) til forberedelser, samt at du er tilgjengelig hele dagen 11. august.

Interessert? Send svar så snart som mulig og innen 23. juni til stina@utdanningibergen.no, med følgende info:

  • Ønsket tema

  • Litt om erfaring fra denne type arbeid

  • Kontaktinfo

Jobben er ikke betalt, men du får mat og drikke i løpet av dagen.