Studentunionen Bergen SHK

Studentunionen ved Høyskolen Kristiania Bergen.

Studentunionen ved Høyskolen Kristiania er skolens studentforening. Alle aktive medlemmer i SHK jobber frivillig for at din studietid på HK skal bli best mulig. SHK omfatter alle studenter ved HK og holder til i Bergen og Oslo. Studentforeningen er en religiøs og politisk uavhengig interesseorganisasjon som drives av og for studentene. Formålet med SHK er å fremme studentenes interesser ovenfor stiftelsen, det offentlige, næringslivet og samfunnet, samt å skape tverrfaglige relasjoner og nettverk.  

For å kunne bli enda bedre, ønsker vi flere engasjerte studenter i foreningen. Derfor vil vi gjerne at du skal søke deg inn til en stilling i SHK, eller være med på å opprette nye, spennende utvalg. Som aktivt medlem vil du få et svært bredt nettverk på tvers av valgt studieprogram, samt opplevelser, vennskap, erfaringer og kompetanse som du tar med deg videre i livet. I tillegg ser mange arbeidsgivere svært positivt på kandidater som har tatt på seg frivillige verv under studietiden.

“ Vår visjon er å skape attraktive muligheter.”

Visjon

  • Fremme et inkluderende og sosialt studentmiljø.
  • Gjøre studentene mer attraktive for næringslivet.
  • Arbeide for å oppnå økt studentpolitisk innflytelse.
  • Være synlige og tilgjengelige for medlemmer og eksterne aktører.

Overordnet mål

Det overordnede målet for SHK er å videreutvikle studentforeningen i en positiv og ambisiøs retning, i den hensikt å skape en sterkere organisasjon både internt og eksternt. Videre vil dette kunne lede til gode synergieffekter, eksempelvis ved økte sponsorinntekter, en bedre CV til studentene i møte med arbeidslivet, nye relasjoner og erfaringer med tanke på å benytte teori i praksis under studietiden.

Verdier

SHK sine verdier har som formål å gi en felles identitet, skape et grunnlag for effektivt samarbeid og en likeartet løsningsorientering. I tråd med visjonen vil den visualisere organisasjonens ønsker og ambisjoner, både når det gjelder aktivitet i nåtid og konkrete mål for framtiden.

Ansvar: Profesjonelle, punktlige og pålitelige.
Relasjonsbyggende: Både vennskapelige og yrkesrettede.
Tillit: Til hverandre som venner, kollegaer og vervets ansvar.
Ivrige: Vi er engasjerte og hardt arbeidene sjeler.
Gøy: Vi skal ha det gøy!

Hvem kan være med?

Alle studenter ved Høyskolen Kristiania

Besøksadresse

Kalfarveien 78C, 5022 Bergen

Annet

Telefon: 476 64 428

Sosiale medier