Springbrettet

Springbrettet

Springbrettet er en tverrfaglig studentorganisasjon som arbeider for å gjøre avstanden mellom studentene i Bergen og arbeidslivet kortere.

Springbrettet er en karriererettet organisasjon med mål om knytte studenter og arbeidsliv tettere sammen. Organisasjonen byr på flere ulike arrangement i løpet av året. Det største arrangementet er Karrieredagen, som blir arrangert i Grieghallen hver høst. Hit kommer tusenvis av studenter for å møte bedrifter, og hvert år har arrangementet et nytt tema. I tillegg til stands og mingling, blir det arrangert foredrag, speedintervju, karrieretorg og kveldsarrangement der de ulike bedriftene får mulighet til å møte utvalgte studenter i en uformell setting.

I tillegg til Karrieredagen, så arrangerer Springbrettet flere andre prosjekter i løpet av året. Organisasjonen har arrangementer som Kina-konferansen, Kvinner i Kuling (i samarbeid med Maritimt Forum), bedriftspresentasjoner.

Hvem kan være med?

Alle studenter i Bergen.