Root Linjeforening

Root Linjeforening

Formålet med Root Linjeforening er å skape et felles samlepunkt for alle studenter innen Data og IT ved Høgskulen på Vestlandet.

Root Linjeforening arrangerer blant annet sosiale arrangementer, jobbsøkerkurs og arbeider med å knytte studentene tettere til næringslivet gjennom bedriftpresentasjoner.

Gjennom skoleåret arrangeres det linjefester hvor formålet er å knytte bekjentskap på tvers av klassetrinnene og for å fremme et godt studentmiljø ved instituttet. Her varierer programmet fra temafest til quiz og det er også inngått samarbeid med andre linjeforeninger angående arrangering av linjefester.

Hvem kan være med?

Data og IT-studenter ved Høgskulen på Vestlandet

Sosiale medier