RE:ACT

RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom.

Som Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon vil RE:ACT utfordre unge til å reagere på urettferdighet. RE:ACT har blant annet som mål å knytte kontakt og minske avstanden mellom mennesker på tvers av kulturer og landegrenser, og sosiale og økonomiske forutsetninger.

RE:ACT jobber med dette gjennom informasjonsarbeid; nærmere bestemt ved å arrangere stands, seminarer, middager, spillkvelder og skolebesøk for å spre kunnskap om urettferdighet og hva man selv kan gjøre for å skape en bedre verden.

I Bergen har RE:ACT et lokallag bestående av studenter og andre interesserte.

Hvem kan være med?

Alle studenter i Bergen.

Sosiale medier