Pedagogstudentene

Pedagogstudentene

Pedagogstudentene er en organisasjon for deg som studerer for å bli lærer eller annet pedagogisk personell i barnehage eller skole.

Vi er også studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet, som er landets største fagforening for lærere.

Når man er engasjert i lokallaget har man også mulighet til å påvirke noe av det vi gjør i Pedagogstudentene. Både lokalt og nasjonalt. Lokalt kan man være med på å bestemme hvem man skal invitere til campus for den årlige fagdagen. Nasjonalt kan man være med å påvirke hvordan Pedagogstudentene skal arbeide politisk, og for de forskjellige lærerutdanningene.