Latin-Amerikagruppen i Bergen

Latin-Amerikagruppen i Bergen

Latin-Amerikagruppen i Bergen (LAG-Bergen) er en solidaritetsorganiasjon som jobber for å spre informasjon om hva som skjer i Latin-Amerika.

Gruppen har spesielt søkelys på sosiale bevegelser, og deres kamp for sosial rettferdighet, demokrati og økologisk balanse. LAG-Bergen arrangerer blant annet filmkvelder, møter, foredrag, debatter og sosialt samvær. Et populært tiltak er LAG-Forum der aktuelle politiske og sosiale hendelser tas opp til samtale i en mindre gruppe.

Dette er en uformell arena for alle som ønsker å lære mer, og bli kjent med andre Latin-Amerikainteresserte. Hver høst arrangerer vi Latin-Amerikauke. Dette er ei hel uke med interessante foredrag og latinamerikanske gjester som tradisjonen tro avsluttes med en Fiesta Total.

Hvem kan være med?

Alle interesserte.

Sosiale medier